Integraal onderdeel van beleggingsbeslissing

Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid van APG. Wij hebben ervaren dat factoren op het gebied van milieu, maatschappij, aandeelhoudersrechten en goed bestuur (afgekort ESG, Environment, Social en Governance) de financiële prestaties van ondernemingen op de lange termijn positief kunnen beïnvloeden. Onze beleggingsbeslissingen worden daarom op financiële criteria én op ESG-aspecten beoordeeld. De integrale aanpak schuilt er in dat portefeuillemanagers en duurzaamheidsspecialisten nauw samenwerken en zo een betere afweging maken tussen risico en rendement. Huidige tip voor nieuwkomers: https://ideabroker.nl/koop-aandelen-gids-voor-beginners.html