Uitgangspunten

Uitgangspunten 2012

jongen-wereldbol

Verantwoord beleggen is een middel om beter inzicht te krijgen in de risico’s en kansen van een project of een onderneming, waardoor betere beleggingsbeslissingen genomen kunnen worden voor onze opdrachtgevers. Dat betekent dat het beleid voor verantwoord beleggen niet statisch is maar, indien nodig, wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen. APG heeft zijn ESG-criteria in 2012 nog beter geïntegreerd in de beleggingsprocessen en -beslissingen. We hebben daarvoor een aantal nieuwe instrumenten ontwikkeld zoals het ‘ESG Dashboard’, de ‘Bloomberg ESG Perfomance Monitor’ en de ‘ESG Country Risk Monitor’. Zo kunnen we ook beter zien of de ondernemingen waarin we beleggen duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur in hun strategie verwerken en bijvoorbeeld duurzaamheidsaspecten onderdeel maken van hun beloningsstrategie.

Verantwoord beleggen is voor APG gebaseerd op drie doelen:

  1. Bijdragen aan het verbeteren van het risico gecorrigeerde rendement van onze investeringen.
  2. Bijdragen aan de integriteit van de financiële markten.
  3. Blijk geven van onze bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de volgende internationale normen voor duurzaamheid en goed bestuur:
United Nations Global Compact
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
OECD Principles of Corporate Governance
International Corporate Governance Network
Statement on Global Corporate Governance Principles

Integratie

Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsproces van APG. De invloed van milieu-, sociale en governance (ESG) factoren wordt voor onze opdrachtgevers continu voor de gehele beleggingsportefeuille geanalyseerd en beoordeeld. APG heeft ervaren dat deze factoren de financiële prestaties van ondernemingen op de lange termijn beïnvloeden. Deze overtuiging weegt daarom mee in de risico- en rendementsvooruitzichten van de verschillende beleggingscategorieën. Het is dus van belang dat we duurzaamheid steeds verder in onze beleggingsbeslissingen integreren. De uitvoering daarvan verschilt per beleggingscategorie. In 2012 hebben we de ESG-benadering voor hedgefondsen, beursgenoteerde aandelenstrategieën en private equity verder ingevuld. Onderzoeksuitkomsten op het gebied van duurzaamheid of aandeelhoudersrechten kunnen leiden tot de beslissing om een bepaalde belegging niet te doen, af te stoten of de omvang ervan aan te passen.

Lees meer over hoe we per beleggingscategorie ESG-factoren integreren

Dialoog

In 2012 heeft het S&G-team gesprekken gevoerd met ongeveer 200 ondernemingen over diverse ESG-thema’s. APG gaat de dialoog aan met ondernemingen om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te realiseren. In gesprekken met ondernemingen maken we duidelijk welke normen wij hanteren op het gebied van duurzaamheid en aandeelhoudersrechten. Om onze boodschap kracht bij te zetten, werken wij hierin vaak samen met andere beleggers.

Overzicht van bedrijven waarmee we hebben gesproken
Concrete voorbeelden van bedrijfsbezoeken aan Nigeria, Myanmar en Brazilië

Respecteren uitgangspunten van de VN Global Compact

global-compact

Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties (VN), wil een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en helpt het bedrijfsleven bij het realiseren van daaraan gerelateerde doelstellingen. Global Compact heeft tot doel tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding te bevorderen. APG verwacht van ondernemingen dat zij handelen met respect voor de uitgangspunten van de VN Global Compact en kan zijn belangen verkopen als dialoog met deze ondernemingen niet leidt tot verbetering. Per 1 januari 2012 heeft APG Walmart en PetroChina uitgesloten op basis van het niet naleven van de VN Global Compact.

APG belegt ook niet in producten die verboden zijn volgens de Nederlandse wet of internationale regelgeving. Dit betekent dat wij niet investeren in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van landmijnen, clustermunitie, afvuursystemen hiervoor en in chemische of biologische wapens. Ook sluiten wij ondernemingen uit die betrokken zijn bij producten of diensten die in Nederland in brede kring als verwerpelijk worden beschouwd. In 2012 hebben we 14 bedrijven uitgesloten vanwege hun betrokkenheid bij de productie van clustermunitie.

Overzicht van uitgesloten bedrijven in 2012
Verdere toelichting op de uitsluitingen in 2012

Overheidsobligaties VN-Veiligheidsraad wapenembargo

APG investeert niet in overheidsobligaties van landen waarvoor een VN-Veiligheidsraad wapenembargo van kracht is. Deze embargo’s worden opgelegd als handhavingsmaatregel teneinde schendingen van het internationaal recht of mensenrechten te veroordelen.

Overzicht van landen die door APG zijn uitgesloten

Actief als aandeelhouder

infograph-stemgedrag-2012APG gebruikt zijn rechten als aandeelhouder actief. Wij stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin we beleggen. We publiceren ons stemgedrag en geven een toelichting op de wijze waarop wij hebben gestemd.

Onze activiteiten op het gebied van actief aandeelhouderschap in 2012:

Overzicht van ons stemgedrag in 2012
De tien landen waarin op de meeste aandeelhoudersvergaderingen (AvA) is gestemd
Bekijk het actuele stemgedrag van APG

Betrouwbare regelgeving

APG maakt zich nationaal en internationaal sterk voor betrouwbare regelgeving om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te verankeren. We spreken regelmatig met wet- en regelgevers over duurzaamheid en aandeelhoudersrechten. Ook dragen we bij aan de ontwikkeling van normen met als doel de integriteit van financiële markten op de lange termijn te verbeteren.

Voorbeelden van de wijze waarop wij bijdragen aan nieuwe regelgeving en de ontwikkeling van standaarden

Hoge duurzaamheidswaarde

APG is actief op zoek naar aantrekkelijke beleggingen die duurzaamheid bevorderen. Hiertoe behoren onder meer beleggingen in duurzame energie, drink- en afvalwaterzuivering, afvalverwerking, scholen en ziekenhuizen. Direct en indirect via onze externe fondsmanagers zetten we beleggingsprojecten op die financiële en duurzame waarde toevoegen.

Lees meer over onze investeringen met hoge duurzaamheidswaarde in 2012

Actief uitdragen

APG draagt het verantwoord beleggingsbeleid actief uit om zo duurzaamheid en corporate governance te bevorderen. We werken samen met andere vermogensbeheerders en pensioenfondsen in de wereld om het effect van het beleid verantwoord beleggen voor onze opdrachtgevers te vergroten. We zijn actief in diverse (internationale) samenwerkingsverbanden. En we communiceren actief over onze activiteiten.

Lees meer over de samenwerking met partners

Het S&G team

Claudia Kruse is hoofd van het S&G-team. Zij werkt sinds april 2009 bij APG en heeft hiervoor in Londen gewerkt bij JP Morgan Securities als voor F&C Investments. Ze houdt zich sinds 2000 bezig met verantwoord beleggen en publiceert hierover regelmatig. In het verleden is zij door Harvard’s Millstein Centre erkend voor haar werk in corporate governance. Claudia is voorzitter van de Integrated Business Reporting committee van het International Corporate Governance network (ICGN) en ze is lid van de werkgroep van de International Reporting Committee (IIRC). Daarnaast is zij lid van het Algemeen bestuur van Eumedion.
Mirte Bronsdijk is corporate governance specialist. Zij werkt sinds 1 februari 2009 bij APG. Ze richt zich vooral op de besluitvorming in en om aandeelhoudersvergaderingen en is betrokken bij dialoog- en engagementactiviteiten met ondernemingen over Corporate Governance wereldwijd. Daarnaast doet zij onderzoek op het gebied van verschillende onderwerpen in relatie tot Corporate Governance. Zij neemt tevens deel aan consultaties waarin zij onze visie uitdraagt over Nederlandse en Europese beleidsvorming rond corporate governance.
Marta Marta Jankovic is duurzaamheids- en governance specialist en werkt bij APG sinds december 2012. Zij is verantwoordelijk voor de integratie van ESG- in alle beleggingen in hedgefondsen, private equity, grondstoffen en andere illiquide beleggingsklassen. Ze is meer dan tien jaar werkzaam geweest als juriste, gespecialiseerd in beleggingsfondsen en ondernemingsrecht. Voordat Marta in dienst trad bij APG was ze bedrijfsjuriste bij SVG Advisers in Londen, waar ze aan het hoofd stond van SVG’s CSR-commissie en verantwoordelijk was voor de toepassing van ESG-principes in de beleggingspraktijk. Verder is ze lid van de European Private Equity and Venture Capital Association’s (EVCA) Professional Standards Committee en de EVCA Responsible Investment Roundtable.
YK Park is senior duurzaamheidsspecialist voor Azië en werkt voor APG in Hongkong. Zij houdt zich bezig met de integratie van milieu, sociale en governance (ESG) factoren in de Aziatische beleggingen van APG. Ze beoordeelt de ESG aspecten van de verschillende beleggingscategorieën waaronder: vastgoed, infrastructuur en aandelen in Azie. YK heeft een leidende rol in de dialoog die we hebben met Aziatische bedrijven. Ze heeft ruim tien jaar ervaring als beleggingsanalist voor internationale investeringsbanken in Zuid-Korea en heeft drie jaar gewerkt voor de Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia.
Anna Pot is senior duurzaamheidsspecialist en werkt sinds februari 2008 bij APG. Anna is verantwoordelijk voor de dialoog met ondernemingen over mensenrechten, arbeidsomstandigheden en hun omgang met de belangen van lokale minderheden. Tevens is zij verantwoordelijk voor het beheer van het APG-beleid met betrekking tot uitsluitingen uit de beleggingsportefeuille. Voordat ze het S&G-team kwam versterken was zij coördinator voor het mensenrechten- en bedrijfslevenprogramma van Amnesty International Nederland en daarvoor fondsmanager van een van de duurzame beleggingsfondsen bij ING.
Erik-Jan Stork, is senior duurzaamheidsspecialist. Hij werkt sinds april 2008 bij APG. Erik-Jan Stork is verantwoordelijk voor de integratie van milieu- en sociale factoren in het beleggingsproces voor beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties. Als klimaatspecialist legt hij daarbij een sterke nadruk op de wijze waarop bedrijven inspelen op marktveranderingen op de (middel)lange termijn door aanscherping van klimaatbeleid en de transitie naar een duurzame energie-infrastructuur. Hij was eerder duurzaamheidsadviseur bij KPMG Sustainability en daarvoor verantwoordelijk voor de eerste bedrijfsbrede inventaris van broeikasgassen bij Shell.
Sander Paul van Tongeren is senior duurzaamheidsspecialist. Hij werkt sinds april 2009 bij APG. Sander Paul is verantwoordelijk voor alle duurzaamheidskwesties binnen de beleggingscategorie vastgoed en infrastructuur. Hij is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Hij was eerder werkzaam bij Diageo, Corporate Express en ING en was onder ander portefeuillemanager en businessmanager van vastgoedfondsen. Sander-Paul heeft in 2010 zijn doctoraalstudie Vastgoed aan de Amsterdam School of Real Estate afgerond.